Ames On The Lake – Price Upon Request

8524 Parismina Lane – $2,995,000

12625 Maidenhair Lane #30 – $2,700,000

8700 Calera – $2,650,000

1200 Barton Creek Boulevard #39 – $2,350,000

12625 Maidenhair Lane #36 – $1,995,000

Ranch #13 Liberty Ranch Road – $1,900,000

1200 Barton Creek Boulevard #13 – $1,699,000

1200 Barton Creek Boulevard #31 – $1,415,000

Cayena | Fresno | 7909 Yellow Thistle Trail – $724,800

Cayena | Pasilla | 7919 Yellow Thistle Trail – $699,800

8100 Via Verde – $549,900